Image
Image

Intresseanmälan

Ansök om plats på Bullerbyn

Avgifter och betalning

Föräldrakooperativet Bullerbyn

Betalning av månadsavgifter

REGLER

1. Månadsavgift betalas i förskott

2. Samtliga avgifter betalas till Plusgirokonto 75 97 99-0

3. Som meddelande på betalning ange vad avgiften avser, dvs månad och barnets/barnens namn

4. Avgiften är enligt gällande regler för ”maxtaxa”

För ytterligare information se kommunens hemsida ang. regler och riktlinjer för barnomsorgen.

Skicka per post

Vill du hellre skriva ut blanketten och skicka in den per post till oss går det också bra.

Ladda ner dokumentet och skicka till

Föräldrakooperativa Förskolan Bullerbyn

Lindesbergsgränd 11

582 53 Linköping

Intresseanmälan

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Vårdnadshavare

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input