Image
Image

Pedagogik

Pedagogiskt arbete

Utbildning

Förskolans Läroplan Lpfö 18 tillsammans med Skollagen 2010:800 och FN:s barnkonvention ligger till grund för utbildningen på Bullerbyn. Vi tillgodoser barnens individuella behov, nyfikenhet, intressen, fantasi och kreativitet i det dagliga arbetet. Genom väl genomtänkta rutiner och riktlinjer skapas en trygg miljö för barn. Vi arbetar på ett projektinriktat arbetssätt där barnens intressen, nyfikenhet och erfarenheter ligger till grund för innehållet i utbildningen.

På Bullerbyn arbetar vi i en åldersblandad grupp då det främjar både de äldre och yngre barnets utveckling och lärande. De yngre barnen lär sig genom att iaktta ta de äldre barnen och härma dem, medan de äldre barnen lär sig att visa hänsyn och hjälpa de yngre barnen. För att varje barn även ska få tillgång till åldersanpassad utbildning så har vi uppdelad undervisning i våra Myr -och Elefantgrupper 2–3 gånger i veckan.

I våra mindre grupper arbetar vi målinriktat med Förskolans Läroplan, LPFÖ 18. I de mindre grupperna strävar vi efter att stimulera barnens utveckling och lärande genom åldersanpassad undervisning med ett projektinriktat arbetssätt. Projekten anpassas utifrån barnens intressen och önskemål. I projekten vävar vi in undervisning inom olika ämnen så som språk, matematik, naturvetenskap och teknik, normer och värden, rörelse och hälsa samt estetik. All undervisning sker på barnens nivå genom ett lustfyllt och lekfullt arbetssätt.

På eftermiddagarna har blivande skolbarn egen tid på övervåningen. Där sker mer åldersanpassad och skolförberedande undervisning på ett lekfullt sätt. Exempel på innehåll är socialt samspel, kamratskap, genus/normkritiskt tänkande, teknik, språk och matematik. På torsdagar och fredagar är en vårdnadshavare med barnen på övervåningen och då ansvarar denna för innehållet under eftermiddagen.

På fredagar genomför vi olika naturvetenskapliga och tekniska experiment tillsammans med barnen

 

Utflykter

Ett betydelsefullt inslag i Bullerbyns utbildning är att ta del av närområdet utbud av kultur och natur. Sagateatern, skogen i Hackefors, bio, Tanneforskyrkan och dess gymnastiksal, Saabkullen, olika lekplatser och Naturcentrum är några av de mest välbesökta utflyktsmålen. Vi transporterar oss på olika sätt, ibland till fots, stadsbuss eller med vår egen lådcykel. Vid enstaka tillfällen per termin tar vi oss även utanför vårt närområde och åker på längre utflykter, exempelvis Naturum Tåkern, 4h Gården i Ljungsbro, Tom Tits i Södertälje och arbetets museum i Norrköping. Ibland i helgrupp och ibland i mindre grupp. En gång om året, oftast på våren har vi en familjeutflykt till Kolmården eller Astrid Lindgrens värld.

Flera gånger per termin har vi förmånen att få hyra en gymnastiksal som vi går till med de olika grupperna.

Vartannat år åker de äldsta barnen tåg till Tom Tits i Södertälje. Bara tågresan i sig är en upplevelse och Tom Tits är ett fantastiskt ställe att få upptäcka och utforska olika tekniker.

På våren har vi alltid en uppskattad familjeutflykt till Kolmården eller Astrid Lindgrens värld.

Ansök till oss

För mer information kontakta Helena på info@bullis.se eller ring oss på telefon 013 – 31 35 62

Hitta hit

Lindesbergsgränd 11
582 53 Linköping

Image
bullis-logo.png